Back to top

Aigües de Mataró repara d’urgència les avaries del servei d’aigua que es van produir ahir a la ciutat

La reparació de les avaries, dues de les quals varen ser fortuïtes, van obligar a tallar el subministrament fins a mitja tarda

La companyia municipal Aigües de Mataró va actuar d’urgència per reparar les avaries que van tenir lloc, a la ciutat de Mataró ahir al matí. La celeritat en les feines de reparació va permetre restablir el subministrament d’aigua durant la tarda –amb talls que van durar entre 2 i 4 hores de mitjana-. Tot i així, i degut a la importància de les avaries, els treballs de reparació es van allargar fins ben entrada la nit.

Les avaries van tenir lloc a la Carretera de Cirera (cantonada Ronda de Jaume Ferran), al carrer Nicolau Guanyabens amb Riera de Cirera, i una tercera al carrer Unió, aquesta darrera a causa d’unes obres que la companyia està duent a terme

Carretera Cirera
L’avaria es va produir a mig matí degut al trencament d’una vàlvula de sectorització a la Ronda de Frederic Mistral. Aquest fet va generar una important fuita d’aigua que va aixecar parcialment la calçada. Es va haver de tallar el subministrament d’aigua, maniobrant les vàlvules per fer-ne la reparació d’urgència. Aquest tall va durar de 2 a 3 hores fins que a mitja tarda es va restablir el servei, encara que amb menys pressió.

Actualment s’està treballant en la reparació definitiva de la xarxa d’abastament i del vial afectat en la cruïlla de la carretera de Cirera i Rda. Jaume Ferran, que esperem estarà acabat la setmana vinent.

Durant aquest matí s’ha detectat també un segon trencament a l’inici d’aquesta mateixa canonada a la Carretera de Cirera, cantonada c/ d’Àustria, que també s’està reparant.

La previsió és que durant la setmana que ve s’hagi finalitzat totes les tasques de reparació i urbanització a la Carretera de Cirera.

Carrer de Nicolau Guanyabens amb Riera de Cirera
El mateix trencament de la vàlvula de la Ronda de Frederic Mistral va produir l’avaria i trencament de la canonada de distribució del carrer Nicolau Guanyabens i l’aixecament parcial de la vorera.

En aquest cas, també es va poder restablir el servei d’aigua al cap de 2-3 hores, tot anul·lant el tros de canonada afectada.

Pel que respecta a l’estimació de la reparació, Aigües de Mataró valora que les feines trigaran entre 2 i 3 setmanes, doncs s’ha de refer una part important de la vorera del c/ Nicolau Guanyabens i de la vorera de la Riera de Cirera.

Carrer Unió
Aquesta incidència menor, va ser causada per les obres de millora del clavegueram i abastament que s’estan duent a terme al carrer. Degut al trencament d’una canonada, es va haver de tallar el subministrament durant 3-4 hores. Les obres de reparació definitiva s’executaran amb les que s’estan fent al c/ Unió de clavegueram i aigua.