Back to top

El Pla Director aprovat pel Consell d’Administració d’Aigües de Mataró planteja substituir 80 km de canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua a tota la ciutat

La construcció de dos nous dipòsits i la renovació del parc de comptadors, altres mesures destacades del Pla pels propers 15 anys.

El Consell d’Administració de la companyia municipal d’Aigües de Mataró ha donat llum verda al Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), que estableix els objectius del servei d’abastament d’aigua a la ciutat i el conjunt d’inversions programades pels propers 15 anys.

Pel que fa a les necessitats de subministrament d’aigua previstes pels propers 25 anys, el Pla conclou que les capacitats hidràuliques actuals de portada d’aigua del Ter i de distribució d’aigua de la ciutat tenen les condicions suficients per a les necessitats d’abastament calculades per l’any 2035, tenint en consideració el planejament urbanístic vigent i les estimacions de creixement demogràfic previst.

En aquest sentit, aquest Pla suposa l’eina de planificació estratègica de les actuacions i inversions necessàries a desenvolupar per part d’Aigües de Mataró per als propers 15 anys, amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat del servei i mantenir l’eficiència de la xarxa d’abastament.

Així, el pressupost total d’inversió del Pla Director és de 41,1 milions d’euros pels propers 15 anys. Es preveu que la pràctica totalitat de la inversió es pugui assolir amb la tarifa vigent, amb una necessitat de finançament addicional d’1,7 milions d’euros, que representa 0,0187 €/m3 -un increment de 0,43 € en el rebut bimestral d’aigua del ciutadà promig de Mataró, que és de 35,08 € cada dos mesos-.

Renovació de la xarxa d’abastament
L’actuació proposada de més impacte és el Pla de renovació de xarxa, que preveu la substitució de pràcticament 80 quilòmetres de canonades antigues de fibrociment. Aquesta actuació, valorada en 19,3 milions d’euros en els 15 anys de durada del Pla, juntament amb una nova configuració hidràulica del sistema d’abastament, permetrà millorar la gestió del sistema i el manteniment preventiu de la xarxa, reduint el temps i el cost de la detecció i reparació de fuites incidentals i minimitzant les pèrdues d’aigua.

En la mateixa línia de millora de l’eficiència, el Pla Director preveu renovar el parc de comptadors actuals, amb l’objectiu de reduir la seva antiguitat i seguir tecnificant aquesta basant del servei.

Dos nous dipòsits
L’altra actuació més destacable del Pla és la construcció de dos nous dipòsits, que faran augmentar la capacitat de reserva d’aigua del sistema d’abastament en 13.000 m3 més. Aquestes dues infraestructures, amb un pressupost de 6,1 milions d’euros, milloraran les garanties del subministrament i alhora permetran una reducció del consum elèctric de bombeig actual.