Back to top

Aigües de Mataró inicia la renovació dels claveguerons del Camí Ral

L’obra, entre els carrers Sant Antoni i Sant Joan, té un pressupost total de 43.985,22 €. IVA exclòs

Aigües de Mataró ha iniciat el dia 22 de març la renovació dels claveguerons existents al Camí Ral, entre els carrers Sant Antoni i Sant Joan, degut al seu mal estat i dins l’àmbit de l’obra promoguda per l’Ajuntament de Mataró de reurbanització del Camí Ral.

La durada prevista és de 4 mesos, amb un pressupost d’obra de 43.985,22 €. IVA exclòs, i contractada a l’empresa Construcciones Garcia Cano e Hijos SA.