Back to top

Renovació xarxa de clavegueram del carrer del Parc

Les obres, amb una durada de 3 setmanes, corregiran les deficiències hidràuliques actuals de la zona

Aigües de Mataró inicià el dia 7 de febrer la renovació de la xarxa de clavegueram existent al carrer del Parc entre els carrers de Sant Elies i del Carme, previ a la renovació del ferm de la calçada que te previst realitzar l’Ajuntament de Mataró.

Aquestes obres corregiran les deficiències hidràuliques actuals i asseguraran el correcte funcionament del sistema per episodis de pluges amb un període de retorn de 10 anys.

La durada prevista és de 3 setmanes, amb un pressupost d’obra de 38.142,13 €. IVA exclòs, i contractada a l’empresa Construccions Garcia Cano e Hijos SA