Back to top

Aigües de Mataró renova el clavegueram existent als carrers Unió i Pizarro

Les obres es van iniciar el passat dilluns 19 de setembre i tindran una durada aproximada de 5 mesos.

Aquesta obra prevista en el Pla director del clavegueram de Mataró, ha estat adjudicada a l’U.T.E. Vialitat i Serveis,SL–Construcciones Deumal,SL amb un pressupost de 422.742,53 €,IVA no inclós.

Descripció de las obres
Les obres de modificació del clavegueram consisteixen en la construcció d'un col·lector de PVC de diàmetres 1000,800,600 i 500 mm i substituir les connexions que es trobin en mal estat.