Back to top

Obra de millora de la xarxa d'aigua potable de Camí Capellanets

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla de Renovació de canonades de fibrociment del Pla Director d’Aigua de Mataró. (PDAM 2011-2025)

 Arrel de l’escapament fortuït d’aigua que es va produir el passat 14 de febrer a la cantonada del Carrer Major amb el Camí dels Capellanets i que va ser reparada provisionalment, Aigües de Mataró ha programat d’urgència les obres de millora de la xarxa d’aigua potable del Camí Capellanets, entre el carrer Mare de Déu de Núria  i el carrer Queralbs, consistent en la substitució d’un tram de fibrociment (uralita) de 200mm, per una canonada de PEAD de 160mm.

 Aquesta millora estava inclosa en el Pla de renovació de canonades de fibrociment del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDMA 2011-2025), i aprofitant que s’ hagut d’intervenir per reparar l’avaria fortuïta s’executarà tot el tram de carrer.

 Les obres s’inicien el dilluns 5 de març, i tenen una durada prevista de 4 setmanes. Aquesta obra te una inversió total de  36.745,35€ (IVA inclòs) i ha estat adjudicada la part d’obra civil a l’empresa AVIC SL per un import de 21.099,89€ (IVA inclòs) i la resta realitzada directament per personal propi de la companyia.