Back to top

Renovació de la xarxa d'aigua potable dels entorns del Grup de Les Santes

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró va començar la setmana passada les obres de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers d’Enric Prat de la Riba, la ronda de Miguel Cervantes i els vials que formen part del Grup Les Santes. Els treballs es fan aprofitant la coincidència amb la reurbanització de l’espai interior del Grup Les Santes que duu a terme l’Ajuntament. El projecte consisteix en la instal·lació de 109 m lineals de tubs de  polietilè de 9 cm de diàmetre i 146 m lineals de 16 cm de diàmetre. 

 La millora d’aquesta zona està contemplada en el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025). L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.

 Aquesta obra suposa una inversió total de 48.627,13 €, que inclou tant l’obra civil, adjudicada a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 31.727,27 €, com l’obra mecànica que realitza directament la companyia, i l’IVA.