Back to top

Renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer de Joan B. Balançó i Boter

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 S'han iniciat avui les obres de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Joan B. Balançó i Boter.

L’actuació consisteix a substituir les canonades actuals de fibrociment per unes noves de polietilè. L’obra forma part del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) on, de forma progressiva, es planteja la renovació d’aquest tipus de canonades.

En aquesta obra s’instal·len 67 m lineals de tubs de  polietilè de 110 mm de diàmetre a la vorera sud-oest del carrer de Joan B. Balançó i Boter i a la cruïlla d’aquest vial amb el Camí Ral.

L’actuació té una durada de 2 setmanes.

Els treballssuposen una inversió total de 11.865.22 € (IVA inclòs), que inclou tant l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 7.470.60 € (IVA inclòs), com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.