Back to top

Les noves tarifes del cànon de l'aigua

El mes de febrer d’enguany, el Parlament de Catalunya va aprovar l’increment del cànon de l’aigua. Les noves tarifes del cànon vigents, són d’aplicació als consums produïts a partir del 24 de març de 2012. Aquest increment, afecta principalment als consums domèstics superiors a 18m3/mes (família de 3 membres) i presenta com a novetat més remarcable, la incorporació d’un quart tram de consum.

Aigües de Mataró, com la resta d’entitats subministradores, factura el cànon de l’aigua conjuntament amb el consum de l’aigua, i l’import que es recapta per aquest concepte es transfereix íntegrament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

INCREMENT DEL CÀNON DE L’AIGUA (aigua domèstica):

TARIFA DOMÈSTICA 1er tram 2n tram 3er tram 4rt tram
  0 - fins a 9 m3/mes més de 9 - fins a 18 m3/mes més de 18 m3/mes -
1 de gener de 2012 0,43€ 0,92€ 2,30€  
  0 - fins a 9 m3/mes més de 9 - fins a 15 m3/mes més de 15 - fins a 18 m3/mes més de 18 m3/mes
24 de març de 2012 0,45€ 1,03€ 2,57€ 4,12€

(Preus sense IVA)

La tarifa de l’aigua i del clavegueram, serveis gestionats directament per Aigües de Mataró, no ha sofert cap increment des de principi de l’any 2012. Aquest preus estan aprovats i publicats al BOPB de data 30 de desembre de 2011. ( també es poden consultar a la nostra web)