Back to top

Inici d'obres de reposició i millora de la conducció d'aigües de captació pròpia a la Riera d'Argentona

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró inicia avui, dia 4 de juny, les obres de modificació de la canalització d’aigües pròpies procedents de pous i mines que transcorren per la part alta de la Riera d’Argentona i que transporta l’aigua fins el sistema d’abastament d’aigua potable de la ciutat.

Les fortes pluges del hivern i la tardor de l’any passat, van ocasionar una important erosió de la llera de la riera d’Argentona a la zona de la confluència amb la riera de Clarà, provocant que la canonada de transport d’aigua de captacions pròpies d’AMSA quedés fora de servei.

Les obres, que han estat projectades per AMSA i autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament d’Argentona, consisteixen en la retirada de l’antic tub de fibrociment que estava instal·lat al centre de la llera de la riera, i la instal·lació i posada en servei d’una nova conducció de PEAD de diàmetre 400 mm i 250 m de longitud, que transcorrerà pel marge dret aigües avall, amb l’objectiu que estigui protegida de les avingudes futures que es puguin produir. En un punt de la riera, es farà el creuament de la llera i s’instal·larà el tram de conducció més profund per accedir al costat esquerra i poder fer arribar l’aigua fins a Mataró.

Amb aquest canvi de material, el creuament de la llera amb formació de sifó profund, i el nou traçat de la conducció, ha de quedar definitivament resolta la incidència i permetre l’aprofitament de les captacions pròpies d’aigua a la zona alta de la riera d’Argentona, propietat de la companyia. La previsió és que durant els propers anys la captació d’aigua pròpia de l’aqüífer pugui tenir un paper rellevant en l’abastament de la ciutat.

Aquesta obra suposa una inversió total de 118.491,10 € (IVA inclòs), que inclou l’obra civil, adjudicada a l’empresa AViC SL, l’obra mecànica que realitza directament la companyia, i la disposició controlada de les conduccions de fibrociment antigues que es retiraran de la llera de la riera mitjançant empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya.