Back to top

Renovació de canonades de fibrociment en diverses obres de la xarxa d'aigua potable

Aquestes obres estan incloses dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró ha portat a cap durant tot el mes de maig, obres a la xarxa d’abastament d’aigua potable que es troben en fase d’execució.

Les obres estan situades al: Al Camí Ral, entre Ronda Alfons XII i Ronda President Macià. Una altra a la Ronda de Joan Peiró, Torrent de la Pólvora, carrers Càceres i carrer Sevilla. Fase I.  I finalment, al carrer Mossèn Molé.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025). El Pla de Renovació de la xarxa consisteix en la progressiva renovació de la actual xarxa de fibrociment per canonades de polietilè i en el cas de l’obra de la Ronda de Joan Peiró també es porta a cap el Pla de Sectorització, que inclou la divisió de la xarxa d’abastament en subsectors  i indica les principals artèries d’aquests per assegurar el seu correcte funcionament hidràulic.

Les obres civils han estat adjudicades a  Vialitat i Serveis Sl, i a Garcia Cano e Hijos, SA. L’obra mecànica la realitza directament la companyia.