Back to top

Millora de la xarxa d’aigua potable del sector de Can Fàbregas

Aquestes obres corresponen a la Fase 1 del projecte.

 Aigües de Mataró va iniciar el dia 2 de Juliol , la millora de la xarxa d’aigua potable del Sector de Can Fàbregas, consistent en les obres necessàries per la instal·lació de 68 ml de polietilè de 110 mm de diàmetre al carrer Torrijos, entre la Ronda Alfons XII i passatge Torrijos.

Aquesta obra suposa una inversió total de 10.936,19 € (IVA inclòs), que inclou l’obra civil adjudicada  a l’empresa  AViC,SL per un import de 6.859,49 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que  realitza directament la companyia.