Back to top

Renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d'aigua potable del carrer Gibraltar.

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró ha iniciat avui dia 16 de juliol les obres de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Gibraltar. Forma part d’un projecte que contempla l’execució de quatre obres en diferents fases, sent aquesta la Fase 3 .

La renovació de les canonades actuals de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable, forma part del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) on, de forma progressiva, es planteja la renovació d’aquest tipus de canonades.

En aquesta obra s’instal·len un total de 105 ml de tubs de  polietilè de 90mm de diàmetre. El traçat de la nova canonada transcorre per la vorera nord del carrer. L’actuació te una durada de 3 setmanes.

Aquesta obra suposa una inversió total de 15.930,73 € (IVA inclòs), que inclou tant l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL, per un import de 10.437.89 € (IVA inclòs), com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.