Back to top

Inici del Pla de Renovació i el Pla de Sectorització a la Ronda de Joan Peiró, Torrent de la Pólvora, c.Càceres i c.Sevilla.

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró ha iniciat avui dia 13 d’agost, les obres a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Ronda de Joan Peiró, Torrent de la Pólvora, c. Càceres i c. Sevilla.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025). El Pla de Renovació de la xarxa consisteix en la progressiva renovació de la actual xarxa de fibrociment per canonades de polietilè i en aquest cas també inicia el Pla de Sectorització, que inclou la divisió de la xarxa d’abastament en subsectors per millorar el control i funcionament hidràulic de la xarxa.

El projecte contempla la substitució del fibrociment per tubs de polietilè de diferents diàmetres segons els trams, així com la modificació de l’actual separació de determinats pisos de pressió.  L’actuació te una durada de 9 setmanes.

Aquesta obra suposa una inversió total de 60.012,52 € (IVA inclòs), que inclou tant la obra civil , adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 31.895,98 € (IVA inclòs) com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.