Back to top

Renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d'aigua potable del Camí Capellanets entre c.Queralbs i c. Sant Sebastià.

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró ha iniciat avui dia 16 d’agost les obres de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Camí  Capellanets , entre carrer Queralbs i carrer Sant Sebastià.

La renovació de les canonades actuals de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable, forma part del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) on, de forma progressiva, es planteja la renovació d’aquest tipus de canonades.

El passat 14 de febrer es va produir una avaria a la canonada de fibrociment que transcorria  pel Camí Capellanets cruïlla c. Major i c. Queralbs, que es va resoldre amb la substitució de la canonada malmesa. Per evitar futures avaries es considera necessària la substitució de la canonada fins la cruïlla del c. Sant Sebastià, objecte d’aquesta obra.

Les obres contemplades en el present projecte són les necessàries per la instal·lació de 89 ml de tubs de  polietilè de 160 mm de diàmetre, 23 ml. de polietilè de 110mm de diàmetre i 73 ml de polietilè de 90mm de diàmetre. L’actuació te una durada de 5 setmanes.

Aquesta obra suposa una inversió total de 40.595,90 € (IVA inclòs), que inclou tant l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos SA, per un import de 24.494,18 € (IVA inclòs), com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.