Back to top

Renovació de l’actual canonada de fibrociment que transcorre pel c. de l’Arquitecte Josep Goday

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

 Aigües de Mataró inicia avui dilluns, 29 d’octubre, les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable de fibrociment al carrer de l’Arquitecte Josep Goday.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025). El Pla de renovació de la xarxa consisteix en la progressiva renovació de l’actual xarxa de fibrociment per canonades de polietilè.

Actualment transcorre una única canonada de fibrociment, que abasteix la practica totalitat d’escomeses del carrer, a excepció d’algun tram entre l’avinguda Perú i carrer Mèxic. El present projecte planteja la instal·lació de dues noves canonades de polietilè de diferents diàmetres.

S’aprofitarà per ampliar la xarxa contra incendis, instal·lant un hidrant a la cruïlla del c. Mèxic i c. de l’Arquitecte Josep Goday, millorant la cobertura de la zona.

L’actuació té una durada de 5 setmanes. Aquesta obra suposa una inversió total de 34.229,90€ (IVA inclòs), que inclou tant la obra civil , adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 22.770,03€ (IVA inclòs) com l’obra mecànica que realitza directament la