Back to top

Aigües de Mataró instal•la una nova canonada de xarxa d’aigua potable a la ronda Països Catalans.

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

Aigües de Mataró ha iniciat avui dia 15 de novembre, les obres per la instal·lació d’una  nova canonada de polietilè  i per realitzar la connexió d’una descarrega amb l’embornal més proper.

És una obra que forma part del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025).

En aquesta obra s’instal·len un total de 45 ml de tub de  polietilè de 160mm de diàmetre. La rasa es realitzarà en gran part per la vorera, exceptuant la connexió de l’embornal. L’actuació te una durada de 1 setmanes.

Aquesta obra suposa una inversió total de 15.087,14 € (IVA inclòs), que inclou tant l’obra civil, adjudicada a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 7.251,29 € (IVA inclòs), com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.