Back to top

Renovació de la xarxa d'aigua potable dels carrers de la Verge de Guadalupe, La Vinya i Galícia

L’obra es duu a terme amb caràcter d’urgència pel trencament de la canonada

 

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable que transcorre pels carrers de la Verge de Guadalupe, La Vinya i un tram del carrer de Galícia, on la setmana passada es van produir diferents avaries pel trencament de la canonada.

La renovació de la xarxa d’abastament d’aquests carrers està contemplada dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025), però les obres no estaven planificades per a aquest any i es realitzen amb caràcter d’urgència.

Les obres suposaran la renovació de l’actual canonada de fibrociment per tub de polietilè. En concret, es col·locaran 58 metres lineals de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre i  90 metres lineals de 90 mm de  diàmetre.

L’actuació té una durada aproximada de 4 setmanes i suposarà una inversió total prevista de 42.351 € (IVA inclòs), que inclou tant l’obra civil pendent d’adjudicació a una empresa especialitzada com l’obra mecànica que realitza directament la companyia.

Amb motiu d’aquesta actuació urgent s’ha posposat la renovació de la xarxa d’abastament dels carrers de Lluís Millet i d’Úmbria, obres que havien de començar la setmana passada.