Back to top

Renovació de la certificació de qualitat ISO 9001

La certificació, acreditada per l’empresa TÜV Rheinland, destaca la gestió del servei de la xarxa d’aigua de consum, de la xarxa d’aigües pluvials i residuals i del manteniment de les fonts ornamentals.

Aigües de Mataró, manifesta el compromís amb la qualitat.

La companyia municipal Aigües de Mataró ha assolit la renovació del Certificat d'Empresa amb Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2008. La renovació de la certificació, duta a terme per l’empresa TÜV Rheinland, fa referència a tota la gestió del servei de captació, emmagatzematge, tractament, anàlisi, disseny i distribució de la xarxa d’abastament d’aigua de consum, així com la gestió del servei de recollida, transport, anàlisi i disseny de la xarxa d’aigües pluvials i residuals i la gestió i manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Mataró. La certificació té vigència fins l’any 2016.

Aigües de Mataró manifesta el compromís amb la qualitat, complint l’objectiu encomanat per l’Ajuntament de Mataró, de crear un model de gestió orientat al client per satisfer les seves necessitats i expectatives d’una manera eficaç i eficient. Per a la companyia, la gestió de la qualitat és un element clau en l’estratègia empresarial, i per això aquest certificació suposa un reconeixement al compromís d’Aigües de Mataró amb la qualitat.

Aigües de Mataró considera la qualitat, juntament amb la innovació i la responsabilitat social factors claus i estratègics que aporten valor i milloren els serveis que gestiona la companyia i que incideixen de manera transversal en totes i cadascunes de les àrees i activitats de l’empresa. Per això s’ha dotat d’un sistema de gestió de qualitat amb mes de 80 procediments, instruccions i eines amb l’objectiu d’aconseguir els objectius fixats en matèria de qualitat.

 

El Laboratori d’Aigües de Mataró, esdevé laboratori municipal de referència comarcal.

El principal objectiu del Laboratori d’Aigües de Mataró és garantir que l’aigua que la companyia subministra als consumidors tingui la major qualitat possible i una total garantia sanitària, segons la legislació utilitzada en tota la Unió Europea i establerta al nostre país a través del Reial Decret 140/2003.

El Laboratori també ha obtingut la renovació de la certificació segons norma UNE-EN-ISO 9001:2008, per l’abast del "Servei de control i anàlisis d'aigües potables, aigües residuals, fangs, contaminants atmosfèrics i anàlisis microbiològics d'aigües, sorres, superfícies i aliments". I també disposa de la certificació de les normes específiques per a laboratoris segons norma UNE-EN-ISO/IEC 17.025:2005.

Té l'autorització administrativa de funcionament com a laboratori que realitza anàlisis d'aigües de consum, aliments, begudes i mediambientals, atorgada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (Decret 126/1994). I també està reconegut com a Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per al nivell A d'actuacions (Ordre 19/05/1995).