Back to top

Renovació la xarxa d’aigua potable d'un tram del camí del Mig

Les obres també afecten els carrers de Domènec Matheu, Francisco de Goya i Joan Larrea

Aigües de Mataró va començar ahir, 2 d’abril, les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del tram del camí del Mig entre la plaça de Manuel Serra i Xifra i el carrer de Joan Larrea.

Els treballs també afecten els carrers de Joan Larrea i de Domènech Matheu, principalment en els trams de vial compresos entre el camí del Mig i el carrer de Francisco de Goya.

Les obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025), que preveu la progressiva renovació de les canonades de fibrociment per d’altres de polietilè. Es preveu, en aquest cas, la instal·lació de 168 metres lineals de polietilè de 90 mm de diàmetre i 165 metres lineals de polietilè de 110 mm de diàmetre.

L’actuació té una durada de 8 setmanes. L’obra civil (rasses i reposició de paviments) ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 31.558,09€ (IVA inclòs), mentre que l’obra mecànica (instal·lació de tubs, connexió de ramals, etc.) la realitza directament la companyia.

Aigües de Mataró també té en marxa en aquests moments la renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram als entorns de l’avinguda de Leopoldo O’Donnell i la plaça de Manuel Serra i Xifra, al mateix barri de Peramàs.