Back to top

Renovació d'un nou tram de la xarxa d’abastament d’aigua al barri de Peramàs

Afecta a la ronda de Leopoldo O’Donnell i als carrers de Joan Larrea, Francisco de Goya i Domènech Matheu

Aigües de Mataró va iniciar dilluns, 17 de juny, les obres de renovació d’un nou tram de la xarxa d’abastament d’aigua potable del barri de Peramàs. En concret, l’actuació afecta a l’illa urbana compresa entre la ronda de Leopoldo O’Donnell i els carrers de Joan Larrea, Francisco de Goya i Domènech Matheu.

Les obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025). En concret, formen part del Pla de Renovació de la xarxa, que consisteix en la progressiva renovació de les canonades de fibrociment actuals per altres de polietilè. Actualment la xarxa que discorre per la zona afectada té més de 30 anys d’antiguitat, i està feta de fibrociment i polietilè, aquest últim d’una qualitat diferent a l’actual que puntualment ocasiona avaries.

El projecte contempla la substitució de les canonades actuals per 162 ml de tubs de polietilè de diferents diàmetres segons els trams.

L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes. L’obra civil –rasses i reposició de paviments– ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos S.A per un import de 21.753.02 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica –instal·lació de tubs, connexió de ramals, etc.– la realitza directament la companyia.