Back to top

Aigües de Mataró inicia les obres de renovació de la xarxa al c. Alcalde Rafael Carreras, av.d’Amèrica i ctra de Mata

Aquesta obra esta inclosa dins del Pla Director d’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

Aigües de Mataró inicia el dia 9 de setembre, les obres de substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Alcalde Rafael Carreras, avinguda Amèrica i carretera de Mata

Al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025), es contempla la progressiva renovació de la actual xarxa de fibrociment per canonades de polietilè, i en aquest cas, i tenint en compte les repetides avaries que es produeixen en aquest sector, s’efectua la renovació amb la instal·lació de 255 ml de canonada de 110 mm de diàmetre i 87 ml de 90 mm de diàmetre.

Per tal de minimitzar el impacte i possibles molèsties als veïns afectats, l’obra es realitza en la seva totalitat per la vorera i executades en tirades de com a màxim 25 ml.

L’actuació té una durada de 9 setmanes, l’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 34.253,02 €(IVA inclòs) i l’obra mecànica la realitza directament la companyia.