Back to top

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació i sectorització de la xarxa d’abastament als carrers Major i Sant Jordi

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Sectorització i el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va iniciar, dimecres dia 8 de gener, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Major i carrer Sant Jordi.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), que inclou el Pla de sectorització i el Pla de renovació de la xarxa.  Per una banda, la renovació de l’actual xarxa de fibrociment que és de 50 mm de diàmetre, amb la instal·lació de 207 ml de canonades de polietilè de diferents diàmetres segons els trams. Per una altra, en aquesta obra es procedeix a la sectorització, la divisió de la xarxa en subsectors, com és el cas de l’arteria que transcorrerà pel c. Major de 160mm de diàmetre, per tal de millorar el control i funcionament hidràulic de la xarxa.

Aquesta obra suposa una inversió total de 66.272,93€ (IVA inclòs), que inclou l’obra civil, adjudicada a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 31.500,30€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza directament la companyia. L’actuació té una durada prevista de 8 setmanes.