Back to top

Aigües de Mataró renova el clavegueram i reurbanitza el carrer de Sant Joan Bosco entre els carrers de València i del Rosselló

El nou paviment del carrer serà a un sol nivell per remarcar el seu caràcter de prioritat per a vianants

Aigües de Mataró va iniciar la setmana passada les obres de renovació de la xarxa de clavegueram i la reurbanització del carrer de Sant Joan Bosco. Els treballs afecten al tram comprès entre els carrers de València i del Rosselló.

La xarxa de clavegueram actual no presenta deficiències hidràuliques, però no es troba en bon estat de conservació per la qual cosa és necessària la seva millora i renovació. En concret, es preveu la instal·lació de 130 metres lineals de tub de PVC de 400 mm de diàmetre per substituir les canalitzacions existents. Els treballs estan contemplats pel Pla Director del Clavegueram de Mataró.

La renovació del clavegueram es fa coincidir amb les obres de reurbanització del carrer, que tenen com objectiu prioritzar la mobilitat a peu. La nova urbanització proposa un carrer amb voreres i calçada a un mateix nivell per potenciar el seu caràcter de vial amb prioritat per als vianants. L’Ajuntament ja va canviar la senyalització del carrer al novembre de 2012 com a primer pas per millorar la mobilitat a peu.

L’obra  suposa  una  inversió  total  de  182.824,96  €  (IVA  inclòs). Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Artífex Infraestructuras,SL i tenen una durada prevista de 12 setmanes. Pel que fa al finançament dels treballs, l’empresa Mercadona aportarà 61.700€ en el marc d’un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament i Aigües de Mataró per millorar l’accessibilitat a peu del supermercat que funciona en aquest carrer. La companyia d’aigües assumeix la resta de despesa.