Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament al passatge Ferrer i Guàrdia

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró va iniciar, dimecres dia 12 de febrer, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al passatge Ferrer i Guàrdia.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), consistent en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment que és de 100 mm de diàmetre, i substituir-la per 303 ml d’una canonada de polietilè de 110 mm, i que es connectarà a la que transcorre per la ronda Francesc Macià. 
 
Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC, S.L. per un import de 24.829,91€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 13.507,01€ (IVA inclòs).
 
L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.