Back to top

Obres de millora de la xarxa d’aigua potable al carrer Enric Prat de la Riba, entre el Rierot i carrers Alarcón i Moreto

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró ha iniciat avui, 3 març, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer d’Enric Prat de la Riba, entre el Rierot i els carrers Alarcón i Moreto.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), consistent en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment, i substituir-la per 170 metres lineals de canonades de polietilè de diferents diàmetres segons els trams i també 13 metres lineals de foneria dúctil.

Aquesta obra, compren l’obra civil (rases i reposició de paviment), que ha estat adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A. per un import de 32.069,63 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica (instal·lació de tubs, connexió de ramals, etc) que realitza Aigües de Mataró, per un import de 31.194,69€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.