Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Rosa Sensat

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró va iniciar ahir dia 7 d’abril, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer Rosa Sensat.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), consistent en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment i substituir-la per 308 metres lineals d’una canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre, i 4 metres lineals d’una altra de 90 mm de diàmetre, fins a connectar amb la canonada existent de 150 mm, a la ronda Francesc Macià.

Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 32.394,30€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 12.940,94€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.