Back to top

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de millora de la xarxa de clavegueram a l’avinguda Gatassa entre el carrer Fradera i Llanes i carrer Marató.

Aquesta obra segueix els criteris establerts al Pla Director de clavegueram, PDCLAM 2003.

Aigües de Mataró, va iniciar la setmana passada, l’obra de renovació de la xarxa de clavegueram a l’avinguda Gatassa entre els carrers Fradera i Llanes, i carrer Marató.

La xarxa de clavegueram existent actualment a av. Gatassa, presenta deficiències hidràuliques en episodis de pluges importants.   Per tal d’evitar aquesta problemàtica, i segons criteris establerts al Pla Director de Clavegueram de 2003, es realitzen un conjunt d’obres per  modificar la xarxa i realitzar un col·lector des del carrer Marató fins al carrer Fradera i Llanes.

Aquesta obra dona continuïtat a la que es va realitzar a l’any 2013, amb la qual es va renovar el clavegueram a av. Gatassa des del carrer Fradera i Llanes, fins la plaça Alcalde Manuel Serra i Xifra.

Aquesta obra, ha estat adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A. per un import de 258.966,499 € (IVA inclòs) i l’actuació té una durada prevista de 16 setmanes.