Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament al carrer Antoni de Capmany, entre els carrers Floridablanca i Enric Granados.

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró ha iniciat, el dia 10 de juny, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer Antoni de Capmany, entre els carrers de Floridablanca i Enric Granados.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), consistent en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment, i substituir-la per 212 metres lineal de canonada de polietilè de diversos diàmetres segons trams.

Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 33.777,84€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 18.954,08€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 6 setmanes.