Back to top

Renovació d'un nou tram de xarxa d’abastament al torrent de la Pólvora i al carrer Àndalus.

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró va iniciar dimecres 25 de juny, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al torrent de la Pólvora,  entre els carrers Càceres i Sant Domènec, i les del carrer Àndalus.

Les obres de renovació de l’actual xarxa de fibrociment  esta contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), i consisteix , en aquest cas, en la substitució per 306 metres lineal de canonada de polietilè de diversos diàmetres, segons trams.

Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa AViC,SL per un import de 49.520,71€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 22.141,43€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.