Back to top

Aigües de Mataró posa en marxa les mesures preventives per evitar la propagació del mosquit tigre a la ciutat

Es realitzarà un tractament preventiu als embornals de la xarxa de clavegueram.

Aigües de Mataró estableix i aplicarà un protocol d’actuació preventiu a la xarxa de clavegueram i a les instal·lacions susceptibles de facilitar la cria i expansió del mosquit tigre.

Com cada any, i per les investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació d’aquest insecte és evitar la posta d’ous i el creixement de les laves aquàtiques. Això s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua on poden créixer, sigui a les llars o bé punts crítics com són els embornals de la ciutat.

Pel que fa a les mesures preventives específiques portades a cap per Aigües de Mataró, s’ha contractat al Consell Comarcal de Maresme per fer els tractaments amb larvicides aplicats a uns 8.000 embornals de la xarxa de clavegueram del total de 9.000 que hi ha  a la ciutat.  És en els embornals, on és necessari que hi hagi aigua en els sifons per evitar olors, sortida de rosegadors i altres insectes on es faran les aplicacions amb productes que no afecten al medi ambient.

Les actuacions s’agrupen en 4 campanyes, ja que el tractament te una durada útil de 6 setmanes. Les dues primeres s’han fet el 5 de maig i 16 de juny i hi ha dues més previstes per finals de juliol i principis de setembre.