Back to top

Aigües de Mataró, compromesa amb la ciutat

La companyia prioritza i respecta el desenvolupament sostenible i social de la ciutat

Aigües de Mataró entén l’aigua com un recurs natural i un patrimoni que s’ha de protegir i gestionar de forma eficient. La gestió del cicle de l’aigua és fonamental per al desenvolupament econòmic, social i cultural de la nostra ciutat i de la millora del benestar dels seus ciutadans.

Aigües de Mataró, com a societat municipal, es planteja com a prioritat orientar la seva estratègia i política empresarial vers el desenvolupament sostenible i social de la ciutat, i pren el compromís d’integrar les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions i activitats comercials i en les seves relacions amb tots els interlocutors.

L’any 2010, l’Ajuntament de Mataró i mes de 10 empreses i entitats de la ciutat, entre elles, Aigües de Mataró, constitueixen la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró-Maresme, signant un acord de col·laboració i prenent el compromís en la gestió responsable i aportant l’experiència i el treball per aconseguir un territori responsable.

Un conjunt d’accions avalen la implicació de la companyia en molts dels projectes de la ciutat, com son “la Fira de l’Arbre, Les Santes, l’Open Puig i Cadafalch, les Jornades Científiques, el Míting Internacional d’Atletisme,..”, així com en diverses entitats i associacions. Així com també la companyia col·labora intensament amb activitats a la Casa Capell, al voltant dels aspectes de  la sostenibilitat.

Aquest any i de forma especial, Aigües de Mataró ha col·laborat i s’ha compromès amb el projecte “Mataró ciutat de valors”, participant i fent activitats al voltant dels valors del compromís i la sostenibilitat.

En un altre ordre de coses, cal destacar el fons social que la companyia destina des de juny del 2012 a donar suport en la factura de l’aigua i clavegueram a aquelles famílies de la ciutat mes desfavorides i perjudicades per la crisi. Els ajuts del fons social són gestionats per Serveis Socials de l’Ajuntament, que apliquen els criteris fixats al reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgència social, per decidir quines famílies s’hi poden acollir i de quina forma s’atorguen els ajuts.

En el 2013, el fons social d’Aigües de Mataró va compensar 977 factures de prop de 700 unitats familiars, per un import global de 51.350€. El romanent del fons del 2013 que estava previst s’aplicarà al 2014, juntament amb la partida aprovada per aquest any de 60.000€.

Fins a juny d’aquest any, s’han compensat uns 747 rebuts, arribant a un import total de 38.523€.

El gener d’aquest any, el president d’Aigües de Mataró, Miquel Rey, va presentar la campanya que la societat va posar en marxa per difondre entre els seus abonats la factura digital de l’aigua i el clavegueram. L’estalvi econòmic que representi per la companyia deixar d’emetre i enviar les factures en paper, anirà destinat a fins socials, incrementant el fons social esmentat, a la vegada que també s’aconsegueix un benefici mediambiental.

Aigües de Mataró informa a tos els seus clients sobre aquesta campanya que sota el lema “Si et canvies a la factura digital faràs créixer l’ajuda social”, esta duent a terme a través d’accions informatives pel personal d’atenció al client en les mateixes oficines, amb anuncis a Mataró Radio i M1TV i des de la web de la companyia www.aiguesmataro.cat i d’un portal corporatiu específic per comunicar els aspectes ambientals i socials que realitza la companyia www.cadagotaajuda.cat .

Aigües de Mataró, vol deixar palès amb aquesta campanya i amb totes les accions que realitza al llarg de l’any, el seu compromís social i mediambiental amb la ciutat de Mataró.