Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament a l’avinguda d’Amèrica.

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró ha iniciat, el dia 15 de setembre, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable a l’avinguda d’Amèrica entre els carrers de Pompeu Serra i Bombers Madern i Clariana.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), consistent en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment, i substituir-la per 213 metres lineal de canonada de polietilè de diversos diàmetres segons trams i uns 16 metres lineals de fundició de 100 mm de diàmetre.

Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 27.033,61 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 18.124.89€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 6 setmanes.