Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament al carrer República Dominicana.

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró ha iniciat, el dia 8 de setembre, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer República Dominicana.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), consistent en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment, i substituir-la per 213 metres lineal de canonada de polietilè de 90 mm. de diàmetre.

Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa 9 Team Group, SL per un import de 26.016,75€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 13.452,11€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 5 setmanes.