Back to top

Aigües de Mataró modifica l’actual xarxa de clavegueram existent a la ronda del Cros.

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDCLAM.

Aigües de Mataró ha iniciat, avui, dia 6 d’octubre, l’obra de renovació i modificació de l’actual xarxa de clavegueram a la ronda del Cros, entre la plaça dels Quatre Camins i el carrer Marathon.

La xarxa existent actualment segons el Pla Director de Clavegueram (PDCLAM 2003-2018), té problemes de deficiència hidràulica en episodis de pluges. Per tal d’evitar aquesta problemàtica, es realitzaran obres de modificació de la xarxa actual i  una nova connexió a la xarxa d’aigües pluvials a través del sobreeixidor existent a la rotonda del camí del Mig amb la ronda del Cros.

Aquestes obres consisteixen en la construcció d’uns 133 metres lineals de nous col·lectors de diversos diàmetres segons trams, que van de 400 a 600mm de diàmetre. També es preveu la construcció de cinc pous de registre.

Aquesta obra, ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 121.018,60€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 6 setmanes.