Back to top

Obra de renovació i sectorització de la xarxa d’abastament als carrers Major i Josep Maria Pellicer.

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Sectorització i el Pla de Renovació del PDAM.

Aigües de Mataró ha iniciat, dimecres dia 22 d’octubre, l’obra de renovació de les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers Major i Josep Maria Pellicer. Aprofitant el traçat d’aquesta actuació, s’executarà un tram de la xarxa de reg a ambdós carrers.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025), que inclou el Pla de sectorització i el Pla de renovació de la xarxa.  Per una banda, la renovació de l’actual xarxa de fibrociment és farà, amb la instal·lació d’uns 323 metres lineals de canonades de polietilè de diferents diàmetres segons els trams. Per una altra, en aquesta obra es procedeix a la sectorització, la divisió de la xarxa en subsectors, com és el cas de l’arteria que transcorrerà pel c. Josep Maria Pellicer de 160mm de diàmetre, per tal de millorar el control i funcionament hidràulic de la xarxa.

Aquesta obra, compren l’obra civil, adjudicada a l’empresa EUROCATALANA per un import de 44.546,71€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 22.705,00 € (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 8 setmanes.