Back to top

Nova xarxa de clavegueram al passeig dels Molins i l’avinguda d’Amèrica

Aquesta obra segueix els criteris definits al Pla Director del Clavegueram

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de construcció d’una nova xarxa de clavegueram al passeig dels Molins i a l’avinguda d’Amèrica. 

Una de les actuacions plantejades en el Pla Director de Clavegueram (PDCLAM 2003-2018) és el trasllat de les aigües de Camí dels Caputxins a la claveguera que transcorre actualment pel passeig d’Antoni Martí Cabanellas. La connexió es realitzarà mitjançant un sobreeixidor amb connexió a la galeria d’aigües pluvials El Desviament.

L’actuació consisteix en la construcció d’uns 141,5 metres lineals de tub de PVC de 500 mm de diàmetre. En posar-hi més embornals, farà que millori el drenatge de les aigües superficials.

En coordinació amb el Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró, es portarà a terme la reposició de paviment amb formigó i posterior asfaltat de la zona.

Aquesta obra, ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 96.498,65€ (IVA inclòs).

L’actuació, s’ha iniciat el dia 10 de novembre i té una durada prevista de 6 setmanes.