Back to top

Renovació de la xarxa de clavegueram al carrer d'Esteve Albert, entre la Via Europa i el carrer de Julià Gual

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació de la xarxa de clavegueram al carrer d'Esteve Albert, entre la Vía d'Europa i el carrer de Julià Gual.

La xarxa de clavegueram existent actualment, té trams amb una deficiència de pendent que provoca un funcionament incorrecte en episodis de pluja. L'actuació prevista és la construcció de 20,41 metres lineals de col·lector de 300 mm de diàmetre amb la modificació dels pendents adequats, que evita acumulen residus a la xarxa i per tant facilita la seva manteniment.

Aquesta obra, ha estat adjudicada a l'empresa Garcia Cano e Hijos, SA per import de 14.893,59 € (IVA inclòs).

La actuació, s'inicia el dia 17 de novembre i té una durada prevista de 2 setmanes.