Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament en un tram del carrer de Llauder

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar la setmana passada l’obra de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer de Llauder entre els carrers de Cuba i d’Iluro.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la renovació de l’actual xarxa de fibrociment, que se substitueix per 9 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres i 113 metres lineals de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, SA per un import de 16.090,20€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 19.006,53€ (IVA inclòs).

L’actuació té una durada prevista de 5 setmanes.