Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament als carrers de Blai Parera i al de Martin Luther King

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró està treballant en l’obra de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable als carrers de Blai Parera i Martin Luther King. Aquesta actuació que esta prevista acabar en el transcurs d'aquesta setmana, haurà tingut una durada total de 6 setmanes.

Les obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la substitució de l’actual xarxa de canonades de fibrociment per 322 metres lineals de canonada de polietilè de 90 mm de diàmetre. 

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 32.000,14€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 20.393,81€ (IVA inclòs).