Back to top

Aigües de Mataró renova les xarxes d’aigua potable i del clavegueram del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses.

Seguint els criteris establerts als respectius Plans Directors de la companyia

Aigües de Mataró va iniciar el 19 de gener, les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses, seguint els criteris dels seus respectius Plans Directors.

L’Ajuntament té previst fer la reurbanització del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses. En aquest context, Aigües de Mataró revisa quines actuacions dels seus Plans Directors té previstes dins l’àmbit de l’obra. També contempla problemàtiques que hi puguin haver pel que fa al manteniment de la xarxa.

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable, es substituiran les canonades actuals de fibrociment per altres de polietilè, segons el Pla de Renovació previst pel Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025). En concret, s’instal·laran prop de 153 m lineals de tubs de polietilè de diferents diàmetres que substituiran les antigues canonades de fibrociment, i uns 300 m lineals de foneria dúctil de 300 mm de diàmetre.

En l’obra de la xarxa de clavegueram, es preveu la utilització d’uns 431 m lineals de tubs de PVC de diferents tipus i diàmetres.  La xarxa existent al carrer de Cuba és una galeria d’obra de fàbrica de finals del segle XIX, que al llarg del temps s’ha anat fent reparacions puntuals, i ara es planteja la seva renovació.

L’actuació té una durada aproximada de 26 setmanes. L’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa VIALITAT I SERVEIS,SL per un import de 470.752,96€ (IVA inclòs) i l’obra mecànica la porta a terme la mateixa companyia amb un pressupost de 38.092,47 € (IVA inclòs)

Durant el període fixat per l’execució de l’obra, les afectacions a la circulació estaran condicionades segons l’evolució de l’obra. A l’inici de l’obra, hi haurà tall de la circulació a la cruïlla del camí Ral cantonada carrer de Cuba amb una duració prevista de 3 setmanes.