Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament als carrers de la Mare de Déu de La Cisa, del Rosselló i avinguda de la Gatassa

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar el 2 de febrer la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al tram del carrer del Rosselló entre el passeig de Ramon Berenguer III i el carrer de la Mare de Déu de la Cisa; el tram del carrer de la Mare de Déu de la Cisa entre el carrer del Rosselló i l’avinguda de la Gatassa; i el tram de l’avinguda de la Gatassa entre el carrer de la Mare de Déu de la Cisa i el carrer de la Marató.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la substitució de l’actual xarxa de fibrociment per 155 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres, i 60 metres lineals de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 27.173,45€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 19.995,38€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 6 setmanes.