Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament de diferents carrers del barri del Palau

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar el 2 de febrer la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d'aigua potable dels carrers de Josep Faneca, Ramón Menénez Pidal, Germans Castanyer i un tram a la carretera de Mata amb cantonada a la ronda de Miguel de Cervantes.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la renovació de l'actual xarxa de fibrociment, que se substitueix per un total de 292 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres.

Els treballs comprenen l'obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 33.200,61€ (IVA inclòs), i l'obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 16.765,88€ (IVA inclòs).

L'actuació té una durada prevista de 8 setmanes.