Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament als carrers de la Mare de Déu dels Àngels, dels Tres Tombs i el de les Caramelles

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró ha començat el dia 23 de març la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de la Mare de Déu  dels Àngels, dels Tres Tombs i el de les Caramelles, al barri del Molins.

Les obres estan contemplades al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la substitució de l’actual xarxa de canonades de fibrociment per 251 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 29.601,25€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 21.262,69€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 8 setmanes.