Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament als carrers de Josep Punsola, de Colòmbia i de Mèxic

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar el passat dilluns 13 d’abril la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de Josep Punsola, de Colòmbia i de Mèxic, al barri del Palau.

Les obres estan contemplades al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la substitució de l’actual xarxa de canonades de fibrociment per 305 m lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos,SA per un import de 26.557,44€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 16.007,13€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 6 setmanes.