Back to top

Inici de la segona fase de renovació de la xarxa d’abastament als carrers de la Mare de Déu dels Àngels, dels Tres Tombs i el de les Caramelles

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró ha començat el dia 16 de juny la segona fase de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de la Mare de Déu dels Àngels, dels Tres Tombs i de les Caramelles, al barri dels Molins.

Les obres estan contemplades al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la substitució de l’actual xarxa de canonades de fibrociment per 171 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 28.208,20€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 12.572,02€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 5 setmanes.