Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament als carrers de La Marató, de la Mare de Déu de La Cisa i d'Aragó

Aquesta obra s'enmarca dins el Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)
Aigües de Mataró va començar el 28 de juliol la renovació de 258 m. de canonades de diferent diàmetre, de la xarxa d’abastament d’aigua potable als carrers de La Marató, de la Mare de Déu de La Cisa i d’Aragó , que dona continuïtat a les obres fetes anteriorment en la mateixa zona al barri de Cerdanyola.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025).

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 32.261,47€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 13.032.69€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.