Back to top

Aigües de Mataró fa obres de renovació de la xarxa d'abastament al Camí Ral-l'Havana i la ronda de Joan d'Àustria

L'obra s'emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar el 28 de juliol la renovació de la xarxa d'abastament a la ronda de Joan d'Àustria i un tram de Camí Ral-l'Havana. En concret, els treballs consisteixen en la instal·lació de 319 m de canonades, de diferents diàmetres.

Les obres afecten al tram del Camí ral entre els carrers d'Enric Granados i la ronda de Miguel de Cervantes, i a la ronda de Joan d'Àustria. Aquesta actuació està contemplada dins el Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM 2011-2005).

Els treballs comprenen l'obra civil, adjudicada a l'empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 41.099,17 € (IVA inclòs), i l'obra mecànica , que realitza Aigües de Mataró per un import de 26.131,99 € (IVA inclòs). L'actuació té una durada prevista de 8 setmanes.