Back to top

Obra de millora de la xarxa clavegueram a la ronda de Josep Tarradellas

Aquestes obres s'emmarcan en el Pla de renovació previst en el PDCLAM (Pla Director de Clavegueram de Mataró)

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de millora de la xarxa de clavegueram de la ronda de Josep Tarradellas, entre el passeig de Ramon Berenguer III i el carrer de Jaume I El Conqueridor. Els treballs, que van començar el 28 de juliol, tenen com a objectiu ampliar la capacitat del col·lector i solucionar els problemes que presenta el clavegueram en episodis de pluja.

La millora de la capacitat es preveu amb la instal·lació de col·lectors de PVC. En total s’hi instal·laran 143 metres lineals de canonades de 800 mm de diàmetre i 5 metres de 500 mm de diàmetre.

Aquests treballs de millora han estat adjudicats a l’empresa Construcciones y Servicios FAUS, SA per un import de 99.670,54 (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 8 setmanes.