Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament als carrers de la Mare de Déu del Pilar i del Torrent de la Pólvora

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar el 9 de setembre una actuació de renovació de canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer de la Mare de Déu del Pilar i al Torrent de la Pólvora, al barri de Cirera. Les obres afecten a les dues voreres del carrer de la Mare de Déu del Pilar, en el tram entre el carrer del Torrent de la Pólvora i la ronda de Jaume Ferran;  i a una de les voreres al Torrent de la Pólvora.

Les obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la renovació de l’actual xarxa per un total de 278 metres de canonada de polietilè de diferents diàmetres.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 30.662,54€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 17.642,32€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.